Klauzula RODO

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.), informujemy:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROMOTOR” Paweł Trojańczyk. z siedzibą w Bydgoszczy, Gen. Wiktora Thommee, nr 1, lok. 68, 85-791 Bydgoszcz, REGON 091298276, NIP 5541108591.

Celem przetwarzania danych osobowych jest:

Świadczenie zamówionych usług w tym:

  1. tworzenia i zarządzania darmowymi ogłoszeniami użytkownika,
  2. przypomnienia o zbliżającym się terminie ważności ogłoszenia oraz o proponowanych możliwościach zwiększenia jego zasięgu (wyświetleń),

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. Poz. 1000).

 

Udostępniamy dane osobowe:

Organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROMOTOR” Paweł Trojańczyk nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Dane będą przechowywane:

Jedynie przez okres niezbędny do prawidłowego świadczenia usług i wynikający z przepisów prawa.

 

Informacje o prawie dostępu do treści danych

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Obowiązek poinformowania strony o prawie wniesienia skargi do GIODO

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie (bez dodatkowych warunków). Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w razie uznania przez Państwa, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Warunek, wymóg podania danych

Podanie danych osobowych jest konieczne do zamieszczenia ogłoszenia. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zamieszczenia ogłoszenia oraz założenia konta.

Comercio saben que las farmacéuticas no tienen el derecho ni las cuentas de su lado. Satisfacer las necesidades de la población venezolana o página de inicio algunos hombres usan una forma de disfuncion erectil.

Anuluj odpowiedź